Moduły i funkcje
01
Kolejki pojazdów gotowych do naprawy.

Oprogramowanie ServiceFlow jako jedyne na rynku potrafi automatycznie tworzyć kolejkę pojazdów gotowych do naprawy. System zbiera wszystkie dane dotyczące zleceń naprawy w serwisie, dzięki temu prowadzenie spraw jest zdecydowanie prostsze i łatwiej uniknąć błędów. Najważniejsze dane wyświetlane są na pulpicie startowym, można je łatwo filtrować i tworzyć z nich raporty. To prosty program dla serwisu samochodowego z ogromną ilością funkcji i modułów, które ułatwią pracę.

02
Program do likwidacji szkód - wpłaty kwot bezspornych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe.

ServiceFlow to oprogramowanie które powstało w serwisie i jest wykorzystywane już przez kilkadziesiąt serwisów w codziennej pracy. To rozwiązania sprawdzone w praktyce, również te dotyczące formalnej strony likwidacji szkód w serwisie. Ogromna ilość różnorodnych sytuacji i problemów, z którymi borykają się na co dzień serwisy blacharsko-lakiernicze pozwoliła nam opracować konkretne procedury postepowania, gotowe schematy i dokumenty, które znacznie ułatwią pracę, zarówno dużym jak i małym serwisom blacharsko-lakierniczym.

03
Baza wiedzy o każdym zleceniu - notatki w sprawie z możliwością automatycznego przypomnienia.

Koniec ze zgadywaniem, zapisywaniem notatek na żółtych karteczkach, szukaniem odpowiedzi, gdy nie ma kolegi w pracy. Nowe technologie wykorzystane w oprogramowaniu ServiceFlow pomagają uporządkować chaos w natłoku obowiązków doradców serwisowych. Gdy liczba spraw i wątków rośnie, nie trudno o przeoczenia i błędy. Dzięki notatkom w systemie i automatycznym przypomnieniom mamy przejrzysty obraz tego, co dotyczy danego zlecenia, możemy się w pełni skoncentrować na zadaniu. 

04
Organizacja biura w serwisie blacharsko-lakierniczym - podgląd etapów naprawy.

W ServiceFlow pracownicy biura mają podgląd na etap naprawy.  Po wprowadzeniu modułu „hala napraw” (warsztat) pracownik z biura np. podczas rozmowy z Klientem nie musi wchodzić na halę napraw, żeby zobaczyć czy pojazd Klienta jest obecnie naprawiany. Ponadto widzi, na którym etapie (strefie) znajduje się samochód. To idealny program do serwisu, który chce zwiększyć efektywność pracowników i zadbać również o fachową obsługę klienta.

05
Auta zastępcze w serwisie - obsługa umów najmu i wynajmu pojazdów.

Składnikiem licencji ServiceFlow jest pakiet gotowych draftów umów najmu (AC) i wynajmu (OC) pojazdów zastępczych w wersjach dla klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych i użytkowników flotowych. Każda umowa zawiera sprawdzony od lat protokół zdawczo-odbiorczy. Serwis może takie drafty dostosować do siebie, zmieniając, usuwając lub dodając zapisy. To ogromne ułatwienie pracy dla doradców serwisowych i oszczędność czasu. 

06
Auta zastępcze w serwisie - aktywna blokada wynajmu.

System ServiceFlow w zależności od ustawień zablokuje możliwość wydania pojazdu zastępczego ze złymi oponami lub ostrzeże przy próbie jego wydania. 15 października przy wszystkich pojazdach w systemie zapala się kontrolka „opony”. Użytkownicy programu muszą sukcesywnie zmienić status z „lato” na „zima”. Intuicyjne powiadomienia i szereg sprawdzonych w praktyce rozwiązań to nieoceniona pomoc w codziennej pracy doradcy serwisowego.

07
Koszty pojazdów zastępczych - odliczenie 100% VAT.

ServiceFlow dla każdego pojazdu zastępczego automatycznie tworzy tzw. kilometrówkę.  Aby ona była kompletna, należy podawać prawidłowe przebiegi przy każdym wydaniu pojazdu. Kilometrówka w ServiceFlow tworzy się automatycznie i można ją pobrać w formie Excel dla dowolnie zadanego okresu.  Pamiętajmy, aby każde użycie auta zastępczego pomiędzy wynajmami, także było rejestrowane w ServiceFlow.  Kilometrówka nie może mieć tzw. „dziury w przebiegach”. 

08
Przepływy pieniężne - automat obsługujący wyciągi bankowe.

Podczas obsługi wyciągu bankowego, oprogramowanie ServiceFlow porównuje frazy zawarte w opisach przelewów z frazami zawartymi w sprawach szkodowych zarejestrowanych w ServiceFlow.

09

Pojazdy zastępcze - rozliczenie mandatów karnych.

Pojazd zastępczy serwisu złapany na fotoradar? Korzystając z obsługi pojazdów zastępczych w ServiceFlow możesz podążać gotową ścieżką i skorzystać ze sprawdzonej procedury postępowania w przypadku gdy serwis otrzyma listem ze zdjęciem z fotoradaru. Licencja ServiceFlow to sprawdzone „know-how” efektywnego zarządzania serwisem blacharsko-lakierniczym - sprawdzone dokumenty i dobre praktyki. 

10

Codzienny raport z przepływów pieniężnych. 

Zawiera on m.in.  graficzne przedstawienie wartości wszystkich należności z podziałem na wartość należności z nieprzekroczonym terminem płatności i wartość należności z przekroczonym terminem płatności, a także graficzne przedstawienie procentowego udziału przeterminowanych należności w stosunku do całkowitej kwoty należności dla każdego dnia z ostatnich trzech miesięcy. Wystarczy monitorować wykres, czy aby nie zaczął odbiegać w górę od linii poziomej. Linia pozioma oznacza, że ilość kwoty, która wpływa do kasy serwisu, mniej więcej odpowiada kwocie nowych należności terminowych, jakie powstały - czyli windykacja pracuje, jak należy.

11

Stały monitoring pracy serwisu. 

ServiceFlow codziennie wysyła obliczone wskaźniki na zdefiniowany adres e-mail. Przesyłany raport zawiera dane z bieżącego dnia oraz sumarycznie dla całego miesiąca, co umożliwia szacowanie wyników, jakie uzyskamy po jego zakończeniu. Monitoruj stan serwisu na bieżąco! Wyciągaj dane, buduj na ich podstawie raporty, ustalaj istotne wskaźniki. Rób to szybko i przyjemnie, nawet w telefonie, wtedy nic Cię nie zaskoczy!